PASTATŲ INŽINERIJA

Šiuolaikinėmis technologijomis sukurtos inžinerinės sistemos užtikrina tinkamą pastato eksploataciją, stabilų gamybos įmonių technologinių procesų veikimą, darbuotojų komfortą patalpose, leidžia optimaliai sumažinti pastatų eksploatacines išlaidas. Tinkamai projektuojamos, profesionaliai sumontuotos pastatų vidaus inžinerinės sistemos įgalina sukurti patogų visų sistemų valdymą.

Atlikdami pastatų vidaus inžinerinių sistemų montavimo darbus, ypatingą dėmesį skiriame jų suderinamumui tarpusavyje, įrangos valdymo optimizavimui bei priežiūros patogumui. Daugelį pastatų inžinerinių sistemų valdymo procesų optimizuojame, įdiegdami automatines valdymo sistemas.

VĖDINIMAS

Montuojame ir prižiūrime rekuperacines, patalpų vėdinimo, CO2 ir dūmų šalinimo sistemas pramoniniuose, logistikos, komercinės paskirties, administraciniuose, visuomeniniuose ir kitos paskirties pastatuose. Montuojama įranga leidžia optimizuoti būsimas sąnaudas ir statinio eksploatacijos išlaidas, užtikrinančias kokybišką darbo ir gyvenimo sąlygas.
Oro vėdinimo sistemas įrengiame, vadovaudamiesi vėdinimo sistemų montavimo taisyklėmis, statybos reglamentais bei kitais galiojančiais teisės aktais.

Teikiamos paslaugos

 • rekuperacinės oro vėdinimo sistemos montavimas
 • pritekėjimo sistemos montavimas
 • ištraukimo sistemos montavimas
 • cirkuliacinės sistemos montavimas
 • sistemų derinimas, automatikos montavimas

Klientus konsultuojame visais pastatų vėdinimo sistemų įrengimo ir susijusiais klausimais. Padedame išsirinkti tinkamiausią vėdinimo ar rekuperacijos būdą pagal pastato eksploatacijos pobūdį ir būsimą nuomininkų veiklą jame. Išanalizavę vėdinimo intensyvumo poreikį, nurodome preliminarią kainą, pasiūlome kelis alternatyvius sprendimus. Nurodome, kiek laiko užtruks tam tikros sistemos montavimas objekte. Esant kliento pageidavimui, sumontuotoms oro vėdinimo sistemoms atliekame priežiūros darbus: vėdinimo sistemos paleidimas, derinimas bei garantinė techninė priežiūra eksploatacijos laikotarpiu.

ORO KONDICIONAVIMAS

Montuojame ir prižiūrime oro kondicionavimo sistemas administraciniuose, visuomeniniuose, gamybinės ir prekybinės paskirties pastatuose. Teikiame kondicionierių montavimo paslaugas IT sektoriaus pastatams, didelio našumo kompiuterinių sistemų serverinėse, parenkame optimalius įrangos gamintojus, atsižvelgdami į būsimas energijos sąnaudas, kitas eksploatacijos išlaidas.
Kondicionavimo sistemas įrengiame vadovaudamiesi kondicionavimo sistemų montavimo taisyklėmis, statybos reglamentais bei kitais teisės aktais.

Teikiamos paslaugos

 • freoninės sistemos montavimas
 • vandeninės kondicionavimo sistemos montavimas
 • oro kondicionierių montavimas
 • VRV sistemų montavimas
 • VRF sistemų montavimas
 • sistemų derinimas, automatikos montavimas

Padedame išsirinkti tinkamiausią oro kondicionavimo būdą, įrangos gamintoją, atsižvelgdami į pastato eksploatacijos pobūdį ir būsimą veiklos intensyvumą. Pagal oro kondicionavimo poreikį nurodome preliminarią sistemos įrengimo kainą visam pastatui, atskiroms patalpoms bei pasiūlome alternatyvius sprendimus. Nurodome, kiek laiko užtruks tam tikros sistemos montavimas, derinimas, paleidimo darbai.

Klientus konsultuojame visais su oro kondicionavimo sistemomis susijusiais klausimais. Esant kliento pageidavimui, sumontavę kondicionavimo sistemą taip pat atliekame ir sistemos priežiūros darbus: vėsinimo sistemų įrengimas, kondicionavimo sistemos paleidimas, derinimas bei techninė priežiūra viso sistemų eksploatavimo laikotarpiu.

ŠILDYMAS

Montuojant patalpų šildymo sistemas, profesionaliai gilindamiesi į objekto ypatumus, įrengiame šilumos sąnaudas ir eksploatacijos išlaidas mažinti gebančius sistemas ir atskirus jų komponentus. Naudojame įvairius šildymo sistemų sprendimus: įprastas šildymas iš centralizuotų sistemų, energijos panaudojimas iš atliekų deginimo gamyklų, rajoninių katilinių. Taip pat taikome pažangius atsinaujinančios energijos ištekliais pagrįstus sprendimus, žemė-vanduo, oras-vanduo šilumos siurbliai. Atlliekant sistemų montavimo, derinimo darbus, vadovaujamės šildymo sistemų montavimo taisyklėmis, statybos reglamentais bei kitais ES galiojančiais teisės aktais.

Montuojame ir prižiūrime šilumos sistemas

 • orinio šildymo sistemos montavimas
 • radiatorinės sistemos montavimas
 • grindinio šildymo įrengimas
 • išmanūs šildymo valdymo įrenginiai
 • sistemų derinimas, automatikos montavimas

Pagal įvykdytų sutartinių užsakymų objektuose garantinės priežiūros nuostatas prižiūrime šildymo sistemas visuomeniniuose, pramoniniuose, gyvenamuosiuose ir kitokios paskirties pastatuose. Klientus konsultuojame visais su šildymo sistemomis susijusiais klausimais. Padedame išsirinkti tinkamiausią šildymo būdą pagal pastato energinjos suvartojimo poreikius, eksploatacijos pobūdį ir būsimą jo naudotojų veiklą. Pagal šilumos kiekio poreikius nurodome preliminarią šildymo kainą bei pasiūlome alternatyvius įmanomus sprendimus. Palyginame, kiek laiko užtruks tam tikros sistemos sumontavimas. Pilnai, pagal projetą sumontavus šildymo sistemą, BALTSYSTEMS atlieka jos paleidimo darbus, derinimą, pridavimą bei techninę priežiūrą garantiniu eksploatacijos laikotarpiu.

KATILINĖS

Montuojamos efektyviai veikiančios kietojo kuro ir dujines katilinės administraciniuose, visuomeniniuose, pramoniniuose, logistinės paskirties pastatuose. Montuojant įrenginius, parenkame optimaliai eksploatacijos sąlygas atitinkančias sistemas ir jų gamintojus, atsižvelgdami į būsimas energijos sąnaudas ir jai pagaminti reikalingas išlaidas.
Šilumines katilines įrengiame vadovaudamiesi katilinių montavimo taisyklėmis, statybos reglamentais bei kitais teisės aktais.

Teikiame šias paslaugas

 • granulinės ir kietojo kuro katilinės įrengimas
 • skystojo kuro katilinės įrengimas
 • dujinės katilinės įrengimas

Padedame išsirinkti tinkamiausią šildymo būdą pagal pastato pobūdį ir būsimą veiklą. Pagal šilumos poreikį nurodome preliminarią šildymo kainą bei pasiūlome alternatyvius sprendimus. Nurodome, kiek laiko užtruks tam tikro tipo katilinės sumontavimas.
Klientus konsultuojame visais su BALTSYSTEMS įrengtomis katilinėmis susijusiais klausimais. Sumontavę katilinę atliekame paleidimo, derinimo, pridavimo valstybinei komisijai darbus. Garantinė techninė priežiūra teikiama gamintojo nustatytomis sąlygomis.

VANDENTIEKIS IR NUOTEKOS

Montuojame ir prižiūrime vandentiekio sistemas pramoniniuose, administraciniuose, visuomeninės ir kitos, spec. paskirties pastatuose. Vandentiekio sistemas įrengiame vadovaudamiesi vandentiekio sistemų montavimo taisyklėmis, statybos reglamentais bei kitais teisės aktais.

Montuojame ir prižiūrime vandentiekio ir nuotekų sistemas

 • Vandens tiekimo sistemos pramoniniuose objektuose
 • Geriamojo vandens tiekimo sistemos
 • Šildomų vandeniu grindų sistemų montavimas
 • Automatinės gaisro gesinimo stotys
 • Pastato nuotekų šalinimo tinklai
 • Kanalizacijos vamzdynų montavimas ir keitimas
 • Vidaus kanalizacijos prijungimas prie išorinių (lauko) nuotekų tinklų
 • Nuotekų valymo įrenginiai