VIZIJA

„BALTSYSTEMS“ UAB, Lietuvoje veikianti moderni, savarankiška, visuomenės poreikius ir interesus atitinkanti įmonė. Bendrovės veikla užtikrina nepertraukiamą, ilgalaikį, techniniu ir ekonominiu požiūriais vartotojams prieinamą, gyvybiškai būtinų oro vėdinimo patalpose, pastatų vėsinimo, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo, pastatų šildymo ir priešgaisrinės saugos vandens sistemų montavimo paslaugas. Modernizuota ir išplėsta inžinerinių tinklų infrastruktūra užtikrina nustatytuosius statinių kokybės, aplinkos apsaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus.

MISIJA

Uždaroji akcinė bendrovė „BALTSYSTEMS“, vykdydama savo pagrindinę veiklą, gamybinės bazės ir teikiamų paslaugų infrastruktūrą organizuoja taip, kad kuo daugiau Klientų ir kitų galimų vartotojų paslaugas gautų optimaliomis sąlygomis ir kainomis. Visa Bendrovės veikla orientuota taip, kad su jos veikla susiję verslo ir kiti subjektai gautų paslaugas, atitinkančias Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus sveikatos apsaugos, aplinkosaugos ir paslaugų kokybės reikalavimus.

Bendrovės vadovybė nustato sau ir visam kolektyvui bendruosius tikslus kokybės ir aplinkos apsaugos srityje:

Vykdyti aplinkos apsaugos ir kokybės vadybos standartų keliamus reikalavimus, nuolat tobulinti aplinkos apsaugos ir kokybės valdymo priemones, racionalų gamybinių išteklių panaudojimą.

Bendrovės veikloje vadovautis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais reikalavimais.

Siekti, kad visapusiškas ir savalaikis Užsakovų poreikių tenkinimas būtų kiekvieno darbuotojo pareiga. Svarbiausias bendrovės prioritetas yra Klientų lūkesčių ir poreikių tenkinimas, nuolatinis kokybės užtikrinimo tobulinimas.
Atnaujinant ir modernizuojant Klientų inžinerinių sistemų įrengimus bei diegiant pažangiausias technologijas, siekti, kad jų kokybė atitiktų Europos Sąjungos normatyvinių aktų nustatytas sveikatos apsaugos ir higienos normas.
Siekti mažinti bendrovės veiklos daromą neigiamą poveikį aplinkai, įgyvendinti ir skatinti taršos prevencijos principus.
Nuolatinis darbuotojų žinių atnaujinimas yra pagrindinis veiksnys, siekiant kokybės ir aplinkosaugos politikos tikslų.
Plėsti ir valdyti veiklas, atsižvelgiant į subalansuotą išteklių naudojimą, neigiamo poveikio aplinkai bei atliekų susidarymo mažinimą, saugų ir atsakingą atliekų tvarkymą.

Skatinti nuolatinio gerinimo principus, tobulinti procesus, atsižvelgiant į techninį išsivystymą, mokslinį supratimą, Bendrovės Klientų vartotojų poreikius ir visuomenės lūkesčius.

Ši Bendrovės kokybės ir aplinkos apsaugos politika yra pagrindas kokybės ir aplinkosaugos tikslams pasiekti. Bendrovės vadovybė imasi atsakomybės už šios kokybės ir aplinkos apsaugos politikos įgyvendinimą ir kviečia visus darbuotojus sutelkti pastangas nustatytiems tikslams pasiekti.

 

Oleg Teras
Direktorius