Vandentiekio montavimas ir priežiūra

„BALTSYSTEMS“ UAB vykdo pastatų vandentiekio sistemų montavimo darbus, teikia įrangos gamintojų suteiktas garantinės priežiūros paslaugas. Bendrovės atestuoti inžinieriai šiuolaikiškais metodais analizuoja projektus, profesionaliai parenka įrangą bei medžiagas, tinkamas Užsakovo projektui įgyvendinti. Atsivelgiant į įrangos kokybę užtikrinančius parametrus, jų eksploatacijos ypatumus bei kainą teikiame pasiūlymus Užsakovams. Savo kompetencija atsakome už jų tinkamą komplektaciją ir nepriekaištingą veikimą.

Vandentiekis

Didelį profesionalių žinių bagažą sukaupę įmonės specialistai atlieka pastatų vidaus vandentiekio ir nuotekų šalinimo (kanalizcijos) sistemų montavimą ir garantinį aptarnavimą.

Vidaus vandentiekio vamzdynai – labai svarbi kiekvieno pastato inžinerinė dalis. Montuojama vamzdžių sistema paslepiama sienose ar grindyse, o tai sąlygoja, kad itin svarbu pasirinkti ilgaamžius sistemos komponentus (dėl nekokybiškų vamzdžių, kitų elementų taisymas ar keitimas vėliau gali brangiai kainuoti). Siekiant išvengti didesnių išlaidų, jei dėl nekokybiškų vamzdžių arba netinkamo vamzdynų sistemos įrengimo įvyktų avarija, labai svarbus faktorius – naudojamų medžiagų kokybė ir montavimo darbų kultūra.

  • Pastato vandentiekio sistemos
  • Geriamojo vandens tiekimo įrenginiai
  • Geriamojo vandens gerinimo įrenginiai
  • Pastato grindų vandeniu šildomos sistemos
  • Automatinės gaisro gesinimo stotys

Nuotekos

Miestuose ir gyvenvietėse, pramoninių rajonų gamybiniuose objektuose susidaro ženklūs kiekiai užteršto vandens, vadinamo nuotekomis. Buitinės nuotekos – tai panaudotas kasdienėje buityje vanduo, užterštas įvairiomis ūkinės veiklos atliekomis, plovimo ir skalbimo priemonėmis, o taip pat fekalijomis užterštas tualetų, arba sanitarinių mazgų, vanduo.

Kasdienėje žmogaus veikloje, gyvenamojoje aplinkoje, pramoniniuose objektuose susidarantys užteršti vandenys, t.y. nuotekos, privalomai turi būti surenkamos ir išvalomos, siekiant išsaugoti švarią gamtą ateinančioms kartoms.

Projektuojant ir statant bet kurį šiuolaikinį pastatą yra montuojamos įvairios nuotekų šalinimo ir valymo sistemos. Priklausomai nuo pastato paskirties, nuotekų šalinimo sistemos pasirenkamos: mechaninės arba biologinės, viskas priklauso nuo nuotekų rūšies, kiekio ir taršos lygio.

„BALTSYSTEMS“ UAB įrengia gamybinių, logistikos ir kitų pramoninių pastatų panaudoto vandens nuotekų sistemas. Kiekviename visuomeniniame ar prekybinės, maitinimo, pramogų, sporto ir laisvalaikio paskirties, pramoniniame statinyje, visur kur yra įrengtas vandentiekis, privalomai įrengiama nuotekų sistema. Teikiame šias vidaus kanalizacijos įrengimo paslaugas:

  • pastato nuotekų šalinimo tinklai
  • kanalizacijos vamzdžių montavimas ir keitimas
  • vidaus kanalizacijos prijungimas prie išorinių (lauko) nuotekų tinklų
  • nuotekų valymo įrenginiai

Nuotekų šalinimo sistemas Bendrovės specialistai prijungia į miesto ar gyvenvietės kanalizacijos tinklus, iš anksto gavus technines pajungimo sąlygas ir reikalingus leidimus.

Bendraukime.